„Zázračná“ voda

Jestli je pramenitá podzemní voda, vyvěrající v Adršpašských skalách v mohutných artéských pramenech, skutečně zázračná a umí vyléčit slepotu, všelijaké vyrážky a otoky, nepohyblivost i bolesti, to se můžeme jen domýšlet. Každopádně mnoho lidí tomu už od 13. století věří. Na svědomí to má jistý Václav Richtermüller, který – alespoň jak sám tvrdil – zažil ve zdejším kamenném městě zázrak.

Psal se rok 1254 a tajemné krajině plné skal, prorostlých bujným pralesem, se většina obyvatel nedalekých vesnic vyhýbala. Jen sedlák Václav měl srdce jako z kamene a podivné „město“ mu nenahánělo strach. I krátil si tudy často cestu domů, než ho jednoho dne zastihla pekelná bouře. Z černého nebe se valily provazy deště, blesky bičovaly sinalá mračna a hrom lomozil tak blízko, až se zdálo, že člověku duní v hlavě. Sedlák se schoval do nejbližší jeskyně, ale liják neustával. Tož nezbylo mu, chudákovi, nic jiného, než se vydat napospas živlům a pokusit se najít cestu k domovu v dešti. Avšak Bůh sedlákovi nepřál. Jak Václav opustil skalnatý úkryt, hned ho shůry zasáhl blesk. Bezvládné tělo kleslo k zemi.

Když sedlák svůj příběh vyprávěl ve vesnici, nebyl sto si ujasnit, jak dlouho v dešti, tmě a zimě mezi skalisky ležel. Vzpomínal si jen na hořké probuzení – jak si prohlížel své nahé, popálené a špinavé tělo, všiml si cárů svého oblečení všude okolo a těžce se odebral k nejbližšímu prameni, kde ulehl do chladivé vody a opět usnul. Jaké však bylo jeho překvapení, když se vzbudil do jasného, slunečného dne – svěží a naprosto zdravý.

Zázraku, který provedla adršpašská voda na sedlákově kůži, nemusíte věřit. Ostatně, podobně na tom byli i jeho sousedé, podle kterých prý žádná bouře ve vesnici nebyla a Václav si vše vybájil ve své bujné fantazii. Nicméně našli se i tací, kteří naznali, že mluví pravdu. Zpráva o zázračných pramenech se šířila a lidé přicházeli, aby ji na sebe nechali působit. Buď jak buď, voda z Adršpašsko-teplických skal je jedinečná; však pískovec působí jako ten nejjemnější filtr. Konečně, právě jí jsme vděční za úchvatné skalní útvary, které jsou tu všude k vidění. Vytvořila je ruku v ruce s mrazem, větrem a gravitací.

Vodopád