Tajemné hrady

Pískovcové skály, prorostlé kapradinami a mechorosty a při svých úpatích zastíněné vzrostlými stromy, se zdají být tajemné samy o sobě. Avšak trojice dávno rozbořených, středověkých sídel jim na mystické atmosféře jen přidává. Hrady Adršpach, Střemen a Skály se nacházejí co by kamenem dohodil od opěvovaných a vzletně nazývaných skalních útvarů a zaslouží si nemenší pozornost. Tím spíš, že jsou všechny volně přístupné.

Nejzáhadnější je patrně hrad Střemen, který byl ze značné části vybudován uvnitř skal. Na vrcholu kamenných věží zde kdysi stávala jediná roubená budova, o jejíž existenci dnes svědčí jen zachovalé draže ve skále. Zadíváme-li se do historie hradu, objevíme mnoho záhad – neví se, kdy vznikl, kdo ho založil, ani jací byli jeho majitelé až do věku Karla IV., který se o Střemeni zmiňuje ve vlastním životopise. Neméně tajemný je také zánik stavby. Spekuluje se, že padla pod nájezdy Slezanů, kteří roku 1447 zpustošili nedaleký Adršpach – jenže, kdoví, zda v té době ještě Střemen stál. Každopádně dnes je z vrcholu jeho věží krásný rozhled do kraje; když bude pěkné počasí, uvidíte kromě Teplického skalního města i Sněžku.

Samotný Adršpach vznikl mezi lety 1320 až 1330 na popud krále Jana Lucemburského. Neblahé pozornosti se stavba dočkala za husitských válek, jelikož byla v držení potomků Hynka z Náchoda, kteří byli zapálenými katolíky. Roku 1430 byl Adršpach dobyt, aby se však o šest let později vrátil do rukou pánů z Dubé. Nicméně úpadek na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 1447 vpadli mezi pískovcové skály Slezané a hrad srovnali se zemí. A tak dnes můžeme obdivovat jen draže ve skalních blocích, rozpadající se hradby a skromné pozůstatky studny.

Nejstatečněji přestál vpád Slezanů hrad Skály, o němž se psané dokumenty zmiňují poprvé v roce 1393. Ačkoli byl stejně jako jeho kamenní sousedé zbořen, dočkal se obnovy. Jako pustý je pak uváděn až roku 1567. V současnosti přitahuje pozornost turistů díky výrazným místnostem, vysekaným přímo ve skále. Dobře rozpoznatelná jsou schodiště a nejautentičtější středověkou atmosférou se může chlubit zachovalá místnost s valenou klenbou. Ba co víc! Hned pod hradem se krčí stejnojmenná malebná vesnička, ve které se mohou znavení turisté osvěžit třeba nad sklenkou zlatavého moku.